ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
18/06/2567
8834738
379228


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  29 ราย


เกี่ยวกับเรา

 


   

เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส บริการด้านกฎหมายด้วยหัวใจนักกฎหมายมืออาชีพ

     บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของนักกฎหมายระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายยาวนานกว่า 30 ปี ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอาหารและยา (อย.) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายปกครอง และกฎหมายภาษีอากร ฯลฯ

      บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด บริการด้านกฎหมายครบวงจร โดยให้บริการภายใต้คำนิยาม “บริการด้านกฎหมาย ด้วยหัวใจนักกฎหมายมืออาชีพ” โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าของเราอย่างสูงสุด ด้วยการบริหารงานที่เป็นเอกลักษณ์นี้ ทำให้เราได้รับการยอมรับให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทและองค์กรต่างๆ หน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ

     นอกจากนี้เรายังมีบริการด้านการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนอาหารและยา (ขอ อย.) รับดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับ Visa และ Work permit แก้ไขปัญหาภาษีอากร แปลเอกสาร เป็นล่ามในการเจรจาธุรกิจและเป็นล่ามในชั้่นศาล ร่างสัญญา วางโครงสร้างกิจการ ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา เผยแพร่ความรู้ข้อมูลด้านกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายอาหารและยา เป็นทนายความฟ้องร้องดำเนินคดี แก้ต่าง สู้คดี ดำเนินกระบวนการในชั้นศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฎีกา ให้ความเห็นทางกฎหมาย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะด้านอีกด้วย

 

                                                   HISTORY

           SME LAW SERVICE CO.,LTD.  is a law firm  that cooperate from  the professional lawyers.  We have more than 30 years experiences in specific law  such as FDA law (Food and Drug Administration Law),corporate law, civil law,  criminal laws, Intellectual Properties Law,  We provide service under the slogan “Honesty Promises and Responsibilities”  focus in legal consulting, problem solving , and providing legal information for our customers’ benefit. Because of this unique working style, we are proud to work with domestic and foreign organizations. In addition,

         We offer services in trade registration, FDA registration (Food and Drug Administration Law), and Tax resolution and set legal seminars in business law, tax law, FDA law (Food and Drug Administration Law) by our specialists.

 

 ประวัติของกรรมการบริษัท

นายชมทรรศน์ สมบุตร

การศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต     จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใบอนุญาตว่าความ    จากสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย         จากเนติบัณฑิตสภา

-เป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มบริษัทด้านอาหารและยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย

-เป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ แอปเปิล(แมค) ในประเทศไทย

-เป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ออกาไนท์ อีเว้นท์

-เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทกฎหมาย ฯลฯ

-ว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคดีแพ่ง กฎหมายอาหารและยา คดีแพ่ง คดีอาญา ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำไทยและต่างประเทศ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

ประวัติผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา

นายประกิต สมบุตร อายุ 65 ปี

การศึกษา

-ระดับมหาวิทยาลัย นิติศาสตร์บันฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ระดับใบอนุญาตว่าความ จากสภาทนายความ

-ระดับเนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน

-ว่าความคดีอาญามากกว่า 30 ปี

-ว่าความคดีแพ่งมากกว่า 30 ปี

-เป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมและบริษัทประกันภัย

-เป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทกฎหมาย

-เป็นวิทยากร อาจารย์ อบรมสัมมนาด้านกฎหมายหให้แก่บริษัท ห้างฯร้าน มหาวิทยาลัยชั้นนำ

 

ทีมทนายความคุณภาพและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทไว้บริการท่าน

 

 

การศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใบอนุญาตว่าความ จากสภาทนายความ

 

นายอิศรา เพ็ชร์สวัสดิ์

การศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับใบอนุญาตว่าความ จากสภาทนายความ

  

นายมนูญ โลนุช

การศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสืบทรัพย์ บังคับคดี นักสืบ