ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
05/05/2567
6915304
376248


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  6 ราย


งานด้านที่ปรึกษากฎหมาย 

ทางสำนักงานมีบุคคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและธรุกิจพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก่ท่าน ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

1. ที่ปรึกษากฎหมายในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา

สาระสำคัญของนิติกรรม

 

    1. นิติกรรม มีกฎหมายรับรองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 4 ว่าด้วยนิติกรรม

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

 

2. ที่ปรึกษากฎหมายในการร่างสัญญาต่างๆ

งานที่ปรึกษากฎหมายด้านนี้เราพร้อมบริการท่านด้วยหัวใจ ดังต่อไปนี้

    - ร่างสัญญาเช่า

    - ร่างสัญญาเช่าซื้อ

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

3. ที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร

งานที่ปรึกษากฎหมายด้านนี้เราพร้อมบริการท่านด้วยหัวใจ ดังต่อไปนี้

      - รับปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านภาษีอากร

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

 

4. ที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธรุกิจ

งานที่ปรึกษากฎหมายด้านนี้เราพร้อมบริการท่านด้วยหัวใจ ดังต่อไปนี้

- รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายโครงการเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ

- การลงทุนทางการค้า

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

 

 

 ***** บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด บริการด้านกฎหมายครบวงจร โดยให้การบริการภายใต้คำนิยาม บริการด้านกฎหมาย ด้วยหัวใจนักกฎหมายมืออาชีพ” มีปัญหาเรื่องกฎหมายโทรหาเราที่เบอร์  02-6300-460 , 02-2365-722 เวลา 8.30-18.00 นาฬิกา วันจันทร์-เสาร์ นอกเวลาดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ 083-4925-816   หรือ                          ทาง e-mail :smelawservice@hotmail.com  ทาง facebook : www.facebook.com/smelawservice    ทาง twitter : twitter.com/smelawservice *****

 

 

 

5. ที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

 งานที่ปรึกษากฎหมายด้านนี้เราพร้อมบริการท่านด้วยหัวใจ ดังต่อไปนี้

- เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัท

- เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ห้างหุ้นส่วนประเภทต่างๆ

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

 

6. ที่ปรึกษากฎหมายในการเจราต่อรองในด้านต่างๆ 

งานที่ปรึกษากฎหมายด้านนี้เราพร้อมบริการท่านด้วยหัวใจ ดังต่อไปนี้

     - ดำเนินการเจรจาปรึกษาต่อรอง เพื่อระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น

     - ให้คำแนะนำแนวทางในการลำดับขั้นตอนและวิธีการในการเจรจาต่อรองด้านต่างๆ โดยถูกต้องตามกฎหมาย

 

....อ่านต่อ คลิ๊ก....