ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
30/05/2565
6277557
349165


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  3 ราย


อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันตามกฎหมายใหม่ ข้อกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างจำเป็นต้องรู้


1 มกราคม 2556 เป็นวันที่ประเทศไทยประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศในอัตราเดียวกันเป็น 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ มีผลให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในอัตราใหม่ จำนวน 300 บาทต่อวันโดยต้องเป็นค่าจ้างอย่างเดียวเท่าานั้น

-นายจ้างไม่สามารถนำเงินจำนวนอื่นเช่นค่่าโอที ค่าเบี้ยขยัน หรือเงินอื่นใดมารวมในค่าจ้างเพื่อให้ครบจำนวน 300 บาทได้

-อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายให้ใช้บังคับแก่ใครบ้าง ตามกฎหมายแรงงานแล้วอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมีผลบังคับกับลูกจ้างทุกคนที่ทำงานอยู่ในราชอาณาจักรประเทศไทย ไม่ว่าลูกจ้างคนนั้นจะมีสัญชาติหรือเชื้อขาติใดก็ตาม ดังนั้นแรงงานต่างด้าวทุกชาติที่ทำงานในประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าวทั้งสิ้น

-กรณีนายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าจ้างในอัตรา 300 บาทตามกฎหมายมีโทษอย่างไรบ้างตามกฎหมายแรงงาน