ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
23/02/2564
5859151
331279


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  2 ราย


เมื่อขายสินค้าแต่เก็บเงินไม่ได้ หนี้การค้า หนี้ธุรกิจ ทวงหนี้เช็คเด้ง บังคับคดี


สำหรับนักธุรกิจทุกท่านเมื่อดำเนินธุรกิจไประยะหนึ่ง ย่อมเกิดปัญหาการเก็บค่าสินค้าจากลูกค้าไม่ได้ แต่ละท่านย่อมรู้สึกไม่สบายใจ และมีคำถามว่าจะเรียกเก็บค่าสินค้าได้หรือไม่ เหมือนคำที่นักธุรกิจเคยเกล่าวไว้ว่า ขายเก่งไม่สำคัญ เท่ากับขายแล้วเก็บเงินได้หรือเปล่า

 

     เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส ขอเสนอบริการทวงหนี้ทางการค้าให้แก่ท่านก่อนฟ้องคดี เพื่อท่านจะได้ใช้เวลาอันมีค่าในการดำเนินธุรกิจของท่าน  โดยมอบหมายหน้าที่ทวงถามหนี้ทางการค้าเป็นหน้าที่ของเรา

 

     เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จะดำเนินการโดยหลัการทวงถาม โดยมีนิยาม "รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่านและลูกค้า" เว้นแต่ได้รับการแจ้งจากท่านให้ดำเนินการ  โดยวิธีการมากกว่า โดยท่านจะได้รับบริการทวงถามให้ชำระหนี้การค้าด้วยความเอาใจจากมืออาชีพเฉพาะด้านให้ท่านได้รับชำระหนี้ทางการค้าเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจให้ท่าน

 

     เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส ยังมีบริการป้องกันการเกิดหนี้ทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น

-การวิเคราะห์งบการเงินก่อนปล่อยเครดิตให้ลูกค้า ซึ่งบริษัทต่างประเทศจะใช้วิธินี้เพื่อพิจารณาก่อนให้เครดิตลูกค้า ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผล และลดอัตราการเกิดปัญหาหนี้สูญจากการขายสินค้า

-การเป็นที่ปรึกษทางกฎหมายแบบเป็นครั้งที่ปรึกษากฎหมายที่บริษัทและที่ปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์ หรือที่ปรึกษากฎหมายแบบรายเดือนเพื่อรับการดูแลด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ที่ปรึกษากฎหมายรายปี ประจำบริษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัทมหาชน ฯลฯ

-การวางโครงสร้างบริษัทระบบการปล่อยสินเชื่อ และระบบการบริหารงานภายใน

-การร่างสัญญาการค้าขาย สัญญาค้ำประกัน สัญญาวาง BE ประกัน สัญญากำหนดสิทธิหน้าที่ ระยะเวลาส่งมอบสินค้าและชำระเงิน เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส โทร.02-630-0460 , 02-236-5722 

E-mail: smelawservice@hotmail.com

 

ทวงหนี้คดีเช็คเด้ง

เมื่อท่านได้รับเช็คเพื่อชำระค่าสินค้าค่าบริการ ค่าจ้างอื่นใด แต่ปรากฎว่าเมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บกับธนาคารปรากฎว่าไม่สามารถเรียกเก็บได้ เช่นเงินในบัญชีผู้สั่งจ่ายเช็คไม่พอจ่าย หรือเหตุผลอื่นใด ภาษาชาวบ้านเรียกว่า เช็คเด้ง กรณีนี้ท่านสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาได้ โดยคดีอาญามีอายุความ 3 เดือนนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค

 

     ซึ่งท่านสามารถติดต่อทนายความของบริษัทเอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด ได้ทันที่นับแต่เกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นปรกติที่ลูกหนี้ที่ออกเช็คย่อมกลัวที่จะต้องรับโทษในคดีอาญาตาม พรบ. ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค เนื่องจากมีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1ปี ต่อ 1กรรมต่อ 1 การกระทำความผิด

 

ซึ่งถ้าท่านประสงค์จะให้บังคับคดี สืบหาทรัพย์ลูกหนี้ ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ อายัดเงินเดือน

     เมื่อท่านเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วท่านมีหน้าที่ต้องสืบหาทรัพย์ลูกหนี้ เพื่อตามยึดทรัพย์ บังคับคดี เพื่อทวงถามเก็บหนี้ แต่เนื่องจากท่านไม่มีประสบการณ์ในการสืบหาทรัพย์สินลูกหนี้ และไม่รู้ขั้นตอนตามกฎหมาย อาจทำให้ไม่รู้ว่าต้องเริ่มอย่างไร หรือต้องไปหาทรัพย์ลูกหนี้ที่ใด เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส บริการรับสืบหาทรัพย์ลูกหนี้ เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ อายัดเงินในบัญชี อายัดเงินเดือน อายัดที่ดิน ยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดของลูกหนี้ เพื่อนำเงินมาชำระให้แก่ท่านตามคำพิพากษาต่อไป