ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
20/10/2566
6690516
367645


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  3 ราย


การทำสัญญาก่อนสมรส การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อนสมรส การเพิกถอนสัญญาก่อนสมรส


           การทำสัญญาก่อนสมรส เป็นการทำนิติกรรมระหว่างบุคคลฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่ประสงค์จะเป็นสามีภรรยากัน ก่อนดำเนินการจดทะเบียนสมรส โดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยกฎหมายให้สิทธิแก่สามี ภรรยา สามารถตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นพิเศษ อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามแต่ความประสงค์ของคู่สมรส เพื่อความสงบสุขแก่การจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสต่อไป ซึ่งสัญญาก่อนสมรสดังกล่าว เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ และเริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทย  เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างสมรส  เช่น กรณืคู่สมรส มีฐานะทางเศรษฐกิจต่างกัน คู่สมรสฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งมีทรัพย์สินต่างกัน หรือ คู่สมรสมีทรัพย์สินจำนวนมาก  เป็นต้น

          สัญญาก่อนสมรส มีข้อกกำหนดสำคัญอีกข้อหนึ่ง ต้องห้ามทำสัญญามีข้อความขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และห้ามตกลงกันใช้กฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพย์สินนั้นๆ  

           หลักสำคัญของสัญญาก่อนสมรส คือต้องเป็นสัญญาที่ทำขึ้นก่อนดำเนินจดทะเบียนสมรส ถ้าสัญญาดังกล่าวกระทำขณะเป็นคู่สมรสแล้ว หรือ หลังการสมรสสิ้นสุดลง สัญญาดังกล่าว อาจไม่สามารถดำเนินการใช้บังคับได้ เนื่องจากอาจถูกคู่สมรสดำเนินการบอกล้างได้

          การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อนสมรสเมื่อดำเนินการแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยมีวิธีพิเศษ ซึ่งจะมีเงิ่อนไข และวิธีการที่กำหนดเฉพาะ

บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด มีความชำนาญพร้อมที่จะให้บริการดำเนินการทำสัญญาก่อนสมรส แก่ลูกค้าทุกท่าน รวมถึง การเก็บรักษาสัญญาก่อนสมรส การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อนสมรส การยกเลิกสัญญาก่อนสมรส  ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-6300-460 , 02-236-5622 หรือ 083-492-5816 หรือทาง Email.            smelawservice1@hotmail.com