ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
05/03/2567
6826768
374392


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  205 ราย


การเลือกทนายความเมื่อตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หาทนายความคดีอาญา ทนายความอาญา ปรึกษาทนายออนไลน์ได้ที่ Lind id: chommatat


     การเลือกทนายความเมื่อเป็นจำเลยคดีอาญา ปรึกษาทนายออนไลน์ได้ที่ Lind id: chommatat

 

    เมื่อท่านตกเป็นจำเลยในคดีอาญา เสรีภาพของท่านย่อมลดน้อยลงกว่าบุคคลทั่วไป ท่านย่อมมีโอกาสที่จะหมดสิ้นเสรีภาพในการดำรงชีพตามปกติ กล่าวคือรัฐให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้ศาลควบคุมตัวท่านไว้ชั่วคราวก่อนได้ โดยศาลอาจมีคำสั่งให้ควบคุมบุคคลที่ตกอยู่ในฐานะจำเลยไว้ก่อนหรืออาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยศาลอาจเรียกประกันหรือไม่ก็ได้....

 

ทนายความคดีอาญา

 

    ระบบของไทยเป็นระบบกล่าวหา คือ ผู้เสียหายจะกล่าวหาผู้ต้องหา ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล มีความผิดทางกฎหมายหรือไม่อย่างไร

ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องหาหลักฐานทำให้ปรากฏแก่ศาลในชั้นศาล สถานีตำรวจในชั้นสอบสวน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจสอบสวน ว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด

    โดยจะใช้พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานทางวิทยาศาสตร์ พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และการทำลายน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานฝ่ายผู้เสียหาย หรือ ถ้าอยู่ในชั้นศาลก็จะถูกเรียกว่าพยานฝ่ายโจทก์

    ศาลจะทำหน้าที่เป็นเพียงคนกลางในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าจำเลยจะเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่

    ถ้าเป็นผู้กระทำผิดก็จะถูกตัดสินลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นโทษ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ หรือริบทรัพย์ กรณีพยานโจทก์และพยานจำเลย

แต่เนื่องจากศาลก็เป็นหนึ่งของหน่วยงานของรัฐ เช่นเดียวกับพนักงานอัยการ ตำรวจ พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใด การชั่งน้ำหนักพยานของศาลย่อมทำให้รู้สึกว่ามีความโน้มเอียงไปทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้างเล็กน้อย

    ปรากฏในคำพิพากษาบ่อยๆ ว่าเจ้าพนักงานไม่มีเหตุโกรธเคืองจำเลย ดังนั้นย่อมไม่มีเหตุกลั่นแกล้งจำเลย การกล่าวหาจำเลยย่อมเชื่อได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด

    การกล่าวอ้างหลักฐานใดที่เป็นหลักฐานของบุคคลที่ตกเป็นจำเลยว่าอยู่ในที่เกิดเหตุในช่วงเวลากระทำความผิด ตนเองอยู่ในพื้นที่ขององค์กรเอกชน เช่น การอ้างฐานที่อยู่ว่าอยู่กับญาติพี่น้อง, การตอกบัตรทำงานในบริษัทเอกชน, การลงชื่อเข้าทำงานของบุคคลที่ตกเป็นจำเลยในบริษัทเอกชน ย่อมไม่มีน้ำหนักให้ศาลรับฟัง ซึ่งปรากฏเสมอมาในแนวคำพิพากษาของศาลฏีกา ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปไม่ได้เรียนกฎหมายอย่างลึกซึ่งส่วนใหญ่ของประเทศย่อมไม่รู้ถึงแนวคำพิพากษาดังกล่าว โดยประชาชนเมื่อถูกฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาล อาจหลงใช้ข้อต่อสู้ว่าตนเองอยู่ในครอบครัวในเวลาเกิดเหตุ โดยคิดว่าจะทำให้ศาลเชื่อว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ ย่อมไม่มีน้ำหนักให้ศาลรับฟังและเชื่อถือ

    ดังนั้นการที่จะพิสูจน์ตัวเองของจำเลยในชั้นศาล จึงต้องมีผู้ช่วยแนะนำทางกฎหมาย โดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีอาญา ได้แก่ ทนายความคดีอาญา ซึ่งบุคคลที่เป็นทนายความและมีประสบการณ์ด้านคดีอาญามาก่อน

    ทนายความคดีอาญาสามารถทำหน้าที่แทนจำเลยได้หลายกรณี เข่น การยื่นขอประกันตัว การเขียนคำร้องเพื่อแถลงต่อศาลแทนจำเลย การถามพยาน และการซักค้านพยานโจทก์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นทนายความอาญาที่ดี

    ทนายความคดีอาญาที่เก่งนั้นย่อมมีความสามารถในการทำลายน้ำหนักพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์ได้ดี ถ้าท่านได้เจอทนายความคดีอาญาแต่ไม่รู้ถึงวิธีทำลายน้ำหนักของพยานโจทก์ แสดงว่าทนายท่านนั้นยังไม่เป็นมวย หรือเรียกกันว่ามือไม่ถึง

   ความสามารถในการซักค้านเพื่อทำลายน้ำหนักพยานโจทก์เป็นเรื่องที่ทนายความอาญาเก่งๆ จะมีความสามารถในการซักค้านได้ เป็นเรื่องของทนายความแต่ละคนไป เป็นเรื่องศาสตร์และศิลป์เฉพาะตัวบุคคลที่ต้องฝึกฝน โดยไม่มีการสอนในการเรียนชั้นมหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับทนายความท่านนั้นๆ ว่าความเรื่องคดีอาญามามากหรือน้อย ผลของคดีเรื่องนั้นชนะหรือแพ้มากน้อยอย่างไร และมีความละเอียดในการทำคดีเพียงใด

    ทนายความคดีอาญาที่ดี ต้องมีความสามารถเก่งกว่า ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ และพนักงานตำรวจ

    เนื่องจากทนายความคดีอาญานั้นเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยเหลือเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำเลยหรือผู้ต้องหา โดยทนายความอาญาที่ดีต้องตรวจหาความบกพร่องของพยายนบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร และพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่พนักงานสอบสวนรวบรวม และพนักงานอัยการนำเสนอต่อศาล ว่ามีจุดบกพร่องอย่างไรที่จะทำให้จำเลยหรือผู้ต้องหาพิสูจน์ตนเองได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

 ***ปรึกษาทนายออนไลน์ คิดถึงเรา Lind id: chommatat ***

    ทั้งทนายความที่ดีต้องตรวจสอบได้ว่าผู้พิพากษาใช้กฎหมายในขั้นตอนดำเนินกระบวนพิจารณา การรับฟังพยานหลักฐานถูกต้องหรือไม่อย่างไร คำสั่งในคดีอาญา คำพิพากษาในคดีอาญาถูกต้องหรือไม่อย่างไร ปรึกษากฎหมายอาญา กับทีมทนายอาญา และ ที่ปรึกษากฎหมาย 02-6300-460 , 02-236-5722

smelawservice1@hotmail.com ติดต่อฝ่ายทนายความคดีอาญา หรือ

ปรึกษาทนายออนไลน์ได้ที่ Lind id : chommatat  เราพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นเมื่อท่านได้รับความเดือดร้อน