ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
18/06/2567
8835051
379228


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  134 ราย


ค้นหาขั้นสูง  เงื่อนไขคำค้น

ผลการค้นหา
จำนองระงับเมื่อใด จำนองตาม ป.พ.พ. มาตรา 702 คือการที่บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้จำนอง" เอาอสังหา...
วางแผนภาษีคือการประเมินรายรับรายจ่ายล่วงหน้าของผู้ประกอบการในปีภาษีนั้น ในการประกอบธุ...
สิทธิของลูกจ้างที่จะได้เงินในกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยเหตุไม่เป็นธรรม มีดังนี้ 1.เงินค่าชด...
ขอ อย อาหาร ต้องทำอย่างไร ขึ้นทะเบียนอาหาร ยากหรือไม่...
เมื่อท่านตกเป็นจำเลยในคดีอาญา เสรีภาพของท่านย่อมลดน้อยลงกว่าบุคคลทั่วไป ท่านย่อมมีโอกา...
รับขอ อย.เครื่องมือแพทย์ - บริการขอใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ขออนุญาตผลิตเครื่องมือแ...
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย มีหน้าที่ต้องดำเนินการยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร เพื่อแสดงรายได้ และรา...
โดยปกติแล้วการที่นายจ้างได้มีการบอกเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูก...
สวัสดีครับเพื่่อนๆ บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด รับขอ อย อาหาร เพื่อบริการนักธุรกิจ...
ปัจจุบันปัญหายาเสพติด ได้แต่ ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา เฮโรอีน มีปัญหารุนแรงในประเทศไทย รัฐบาลกำ...
บริการทนายความว่าความทั่วราชอาณาจักร บริการทนายความของเรา โดยจัดหาทนายความในคดีประเภท...
“มนุษย์หนีไม่พ้นความดาย..และภาษี” นี่คือความเป็นจริงที่ไม่อาจหนีให้พ้นไปได้ โดยเฉพาะเรื...
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย จากการทำงานทางการ...
การเลือกทนายความคดีแพ่ง หาทนายความคดีแพ่ง เมื่อมีข้อพิพาทหรือเหตุทางกฎหมายทางด้านกฎหมา...
เดือนเพ็ญ ภิญโญนิธิเกษม 1.มาตรการทางกฎหมายการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภ...
สอบถาม "สถานะคืนเงินภาษี" ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ "คืนเงินภาษี" หรือสอบถามข้อมูลการขอคืนได้...
ลูกจ้างหากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ทำให้ไม่สามารถไปขอรับเงิน...
ปัจจุบันรัฐได้มีมาตรการออกมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมมากขึ้น ซึ่งทางสายหล...
ทางสำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความในคดีประเภทต่างๆ ให้แก่ท่าน ได้แก่ทนายความในคดีที่มีข...
1.บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีหรือยื่นแบบฯเกินกำหนดเวลา ต้...
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ลูกจ้างอาจใช้สิทธิโดยไม่ถ...
การวางทรัพย์ คือ การชำระหนี้ชนิดหนึ่งซึ่งผลของการวางทรัพย์จะทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ ...
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัยตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้...
                เดือนเพ็ญ ภิญโญนิธิเกษม   2.ลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภา...
นายจ้างหมายถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของกิจการที่ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายเงินแก่ลูกจ่า...
เจ้าของบ้านเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจค้นบ้าน รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน มาตรา 33 "บุคคลย่อมมีเสรีภ...
เตือนเข้ม คลินิกและสถานเสริมความงามทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าโฆษณาโอ้อวดเปิดคอร...
ผู้ค้ำประกันหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลเปรียบเสมือนลูกหนี้ชั้นรอง เป็นการกระทำที่ทำเพื่...
การอุทธรณ์ภาษีอากรเป็นกระบวนการยุติธรรมอย่างหนึ่งตามที่ประมวลรัษฎากรได้กำหนดไว้เพื่อเ...
เนื่องจากปัจจุบันการประกันภัยประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันวินาศภัย มักจะมี...
บุกทลายโรงงานพร้อมจับกุมขบวนการลักลอบผลิต นำเข้าและจำหน่ายปลอมรายใหญ่ พบยาทำแท้งกว่าแ...
ก่อนที่จะต้องวินิจฉัยว่า เงินหรือทรัพย์ิสินอื่นใดที่เราได้รับมาจะต้องเสียภาษีให้แก่รั...
ถ้ามีผู้แอบอ้างนำชื่อหรือสกุลของเราไปจัดตั้งบริษัท เราจะทำอย่างไร มีกฎหมายที่ให้อำนาจเ...
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 เเห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการ...
  บุกทลายโรงงานผลิตยาปลอม ย่านบางขุนเทียน ยึดและอายัดของกลางมูลค่ากว่า 20ล้านบาท จุรินทร...
ความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยเรื่องเช่าทรัพย์กับเช่าซื้อ ว่าแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งกฎ...
 บริการติดตามทวงถามหนี้ หลักเกณฑ์ในการทำงาน 1.ยึดหลักบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการ ต่อเม...
สำหรับนักธุรกิจทุกท่านเมื่อดำเนินธุรกิจไประยะหนึ่ง ย่อมเกิดปัญหาการเก็บค่าสินค้าจากลู...
กรณีบริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาพร้อมกับเ...
 SMELAWSERVICE มีบริการจัดทำบัญชีให้กับลูกค้าโดยมีรายละเอียดการบริการดังนี้ -จัดทำ ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด. 3 , ภ....
ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะไม่ค่อยทราบว่าเมื่อตัวเองถูกละเมิดสิทธิจากการบริการสาธารณะก็มักจะค...
เบี้ยปรับคืออะไร_br /_ เบี้ยปรับ คือบทลงโทษผู้กระทำความผิดทางภาษีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเ...
ผู้เชียวชาญงานด้านจดทะเบียนธุรกิจ จับรางวัลเสี่ยงโชค จับรางวัลชิงโชค บริการด้านจดทะเบี...
การค้ำประกัน มีกฎหมายเป็นไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๐ วางหลักไว้ว่า การที่บ...
นอกจากงานกฎหมาย ทนายความ ที่เราได้ให้บริการแล้ว SME LAW SERVICE มีบริการแปลเอกสาร และบริการล่าม เพ...
มาตรา 37 ผู้ใด (1)โดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จหรือตอบคำถามด้...
สำหรับผู้ที่มีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง บางครั้งท่านอาจจะมีที่ดินที่ท่านดูแลไม่ทั่วถึงซ...
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ขั...
สาระสำคัญในคดีกู้ยืมเงิน - การกู้ยืมเงินกันกว่า 2,000 บาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเง...
ปัจจุบันการทำธุรกิจได้มีความซับซ้อนแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น กฎหมายสำเร็จรูปที่ใช้บังคับกับ...
1.ค่าปรับอาญา : กรณีไม่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 (กำหนดการยื่นแบบ ภ.พ. 30 ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)(ไม่เคยย...
คุณเดือนเพ็ญ ภิญโญนิธิเกษม ที่ปรึกษากฎหมายอาหารและยา ประวัติ วุฒิการศึกษา -การศึกษาบัณฑิ...
บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่สมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นย่อมมีสิทธิรับมรดกจากบิดาและมารด...
อย.ห่วงประชาชนเป็นเหยื่อลูกเล่นโฆษณา ให้ข้อมูลวิชาการใดๆ ทำให้เกิดพฤติกรรมบริโภคที่ไม่...
เชื่อว่าในวงการธุรกิจสมัยนี้ ย่อมหนีไม่พ้นสัญญาซื้อขาย และสัญญาขายฝาก ซึ่งการทำธุรกรรมท...
เลขที่หนังสือ : กค 0702/398 วันที่ : 13 มกราคม 2554 เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณี...
      ผลการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง ฉบับที่ 16/ปีงบประมาณ 2554 ตามที่สำน...
การครอบครองปรปักษ์ คือ การที่บุคคลหนึ่งเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของผู้อื่น โดยสง...
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8593 วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณ...
     ทางสำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความในคดีประเภทต่างๆ ให้แก่ท่าน  ได้แก่ทนายความใน...
บางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้นแล้วคงสภาพ มีอยู่อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆ แต่ก็มีบ...
กรณีบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการให้เช่ารถกระบะและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและบริษัทฯ นั้น ได้จัดหา...
สาระสำคัญของสัญญา - หลักสัญญาต้องเป็นสัญญา - สัญญาคือนิติกรรมตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป - สัญญาเ...
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แบ่งตั๋วเงินออกเป็น ๓ ประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใ...
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7290 วันที่ : 22 กันยายน 2553 เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้จา...
 สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย  1. เป็นสัญญาประเภทหนึ่ง มีกฎหมายรับรองอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่...
เลขที่หนังสือ : กค.0702/3314 วันที่ : 11 พฤษภาคม 2553 เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายในการส่...
ในการทำสัญญาทางธุรกิจปัจจุบัน นักลงทุนส่วนใหญ่มักจำเป็นต้องการเงินมาลงทุนจำนวนหนึ่ง แต...
สาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์ 1. เป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่มีกฎหมายรองรับไว้ บัญญัติอยู่ในปร...
ปัจจุบันการประกอบธุรกิจต่างๆ ย่อมต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น บุคคลที่เป็นเจ้าของ...
ธุรกิจส่งออกสินค้าขายต่างประเทศต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะมีสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอ...
สาระสำคัญของสัญญาค้ำประกัน 1. เป็นสัญญาที่มีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับไว้ ตามประมวลกฎหมายแ...
กรมสรรพกรได้มีคำชี้แจ้งในเรื่องการขยายระยะการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่อยู่ในท้องท...
สาระสำคัญขอสัญญาจำนอง 1. ส้ัญญาจำนองมีกฎหมายรับรองซึ่งบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพ...
การทำธุรกิจที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เชื่อว่าย่อมหนีไม่พ้นสัญญาซื้อขาย หรือที่เราพบเห็น...
ผู้จ่ายเงินค่าป่วยการให้แก่แพทย์และเจ้าพนักงานที่ทำกรชันสูตรพลิกศพ หรือการจ่ายค่าตอบแ...
สาระสำคัญของสัญญาประกันภัย 1. สัญญาประกันภัยมีกฎหมายรองรับอยู่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณ...
ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้น เป็นสิ่งที่ใครก็อยากได้อยากมี ซึ่งในการที่จะได้มาซึ่งกร...
บริษัทมหาชนจำกัด ผู้จ่ายเงินได้ได้แสดงข้อความที่กำหนดให้ต้องระบุในหนังสือรับรองการหัก...
สาระสำคัญของกฎหมายตั๋วเงิน 1. ตั๋วเงินมีกฎหมายรับรองอยู่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บร...
ในการทำธุรกรรมปัจจุบัน ย่อมหนีไม่พ้นสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งนักธุรกิจหรือนักลงทุนต้องเข้า...
กรณีบริษัทฯตรวจพบว่าวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนดก่อนการผลิตสินค้า บริษัทฯจะส่งคืนว...
    สาระสำคัญเกี่ยวทรัพย์สิน   1. ทรัพสินนั้นมีกฎหมายรับรองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพ...
เชื่อว่าทุกท่าน เมื่อซื้อสินค้าใดมาแล้วก็ย่อมจะต้องการได้ใช้สินค้านั้นอย่างเต็มที่และ...
การ“ขายตรง” หมายถึง การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ...
ชมรมฯจัดงานคอนเสิร์ตมีรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตดัวกล่าว ชมรมฯต้องเสียภาษีเงินได้บุค...
สาระสำคัญของบัตรเครดิต 1. บัตรเครดิต หรือ บัตรสินเชื่อ คือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง ซึ...
เงินได้ที่บุคคลธรรมดาได้รับจากการให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีอากร หากเป็นการให้บริการ...
สาระสำคัญของที่ดินและสิทธิต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน 1. ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง ต...
การทำสัญญาก่อนสมรส เป็นการทำนิติกรรมระหว่างบุคคลฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่ประสงค์จะเป็นสาม...
รับขอ อย.เครื่องสำอางค์ เครื่องสำอางค์ เป็นสินค้าที่มีการเติบโตและขยายตัวเร็ว...
  สาระสำคัญของการเพิกถอนนิติกรรม 1. นิติกรรม มีกฎหมายรับรองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพา...
ส่วน 3 บทกำหนดโทษ มาตรา 35 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 มาตรา 50 ทวิ หรือมาตรา 51 เว้นแต่จะแสดงว่าได้...
ทนายความคดีครอบครัว   ทนายความคดีครอบครัว มีส่วนสำคัญในการช่วยให้คำปรึกษา แก้ปัญหาในค...
ทนายความคดีหย่า เป็นทนายที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพราะการหย่าร้างกัน เกิดจากหลายปัจจ...
    สาระสำคัญในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม   1. การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีกฎหมายรับรอ...
ทนายความคดีหย่า เป็นทนายที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพราะการหย่าร้างกัน เกิดจากหลายปัจจ...
ทนายความคดีหย่า ที่ต้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู บุตรหรือคู่สมรส   ทนายความคดีหย่า  สาระ...
ทนายอาญา เป็นบุคคลที่มีความสำคัญเมื่อท่านต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา ไม่ว่า่จะเป...
    สาระสำคัญของทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส   1. เรื่องทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสมีบัญญัติรับ...
    สาระสำคัญเกี่ยวกับคดีเรียกของหมั้นหรือสินสอดคืน   1. ของหมั้นมีบัญญัติอยู่ในประมวล...
สาระสำคัญของสัญญาหมั้น   1. สัญญาหมั้นมีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 คร...
   ทางสำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความในคดีประเภทต่างๆ ให้แก่ท่าน  ได้แก่ทนายความในคด...
        สาระสำคัญของการจัดการมรดก   1. เรื่องการจัดการมรดกนั้น มีกฎหมายบัญญัติรับรองอย...
  สาระสำคัญของพินัยกรรม 1. พนัยกรรมมีกฎหมายบัญญัติรับรองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช...
สาระสำคัญของผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน 1. เรื่องการจัดการมรดกนั้น มีกฎหมายบัญญัติรับรองอยู่...
  สาระสำคัญของการร้องขอต่อศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 1. เรื่องการจัดการมรดกนั้น มีกฎหมายบ...
  ทนายความคดีอาญา (ทนายความ)  ( 1/5/55 ) ระบบกฎหมายของประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา คือผู้เสียหายจะ...
สาระสำคัญของคดีความผิดต่อชีวิต 1. ความผิดต่อชีวิตมีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลั...
    สาระสำคัญของความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 1. ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา มีบัญญัติ...
สาระสำคัญของคดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา 1.  ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา มีบั...
สาระสำคัญของคดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 1.  ความผิดฐานก...
  สาระสำคัญของคดีความผิดต่อร่างกาย 1. ความผิดต่อชีวิตมีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ...
สาระสำคัญของคดีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา 1.  ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื...
 สาระสำคัญของคดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิ...
สาระสำคัญของคดีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายแล...
สาระสำคัญของคดีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัส 1. ความผิดฐานทำร้ายผู้อื่...
  สาระสำคัญของคดีความผิดต่อทรัพย์สิน 1. ความผิดต่อทรัพย์มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญ...
  สาระสำคัญของความผิดฐานลักทรัพย์    1. ความผิดฐานลักทรัพย์นี้มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎ...
สาระสำคัญความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์   1. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นี้มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎ...
สาระสำคัญของความผิดฐานชิงทรัพย์ 1. ความผิดฐานชิงทรัพย์นี้มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญ...
สาระสำคัญของความผิดฐานปล้นทรัพย์ 1. ความผิดฐานปล้นทรัพย์นี้มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอ...
สาระสำคัญของความผิดฐานรับของโจร 1. ความผิดฐานชิงทรัพย์นี้มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญ...
สาระสำคัญของความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ 1. ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์นี้มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎห...
สาระสำคัญของความผิดฐานฉ้อโกง 1. ความผิดฐานชิงทรัพย์นี้มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ภา...
สาระสำคัญของความผิดฐานยักยอกทรัพย์ 1. ความผิดฐานชิงทรัพย์นี้มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมาย...
สาระสำคัญของความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ 1. ความผิดฐานชิงทรัพย์นี้มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎห...
    หน้าที่ของทนายความคดีเกี่ยวกับกฎหมายอาหารและยา   ดำเนินการขึ้นทะเบียนยา -รับขออนุ...
สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร     “ภาษี”  หมายความว่า เงินหรือสิ่งของอื่น หรือผล...
    สาระสำคัญของคดีปกครอง *คดีปกครองมีกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้   1. พระราช...
สาระสำคัญของคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง        เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ดังต่อไป...
    สาระสำคัญของคดีแรงงาน *คดีแรงงานมีกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้       1. พร...
อย. เผยผลผู้กระทำความผิดเฉพาะ พ.ร.บ. อาหาร เพียง 1 ปี กว่า 500 ราย อย.เผยผลดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.อาหารต...
อย.เข้ม!!! ออกประกาศกำหนดให้พบสารปนเปื้อน ในผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่ว...
อย.เผยโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอ้างเซลล์ต้นกำเนิดจากพืชในเครื่องสำอาง เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเ...
อย.ประกาศ กำหนดข้อความบนฉลากของน้ำปลา น้ำเกลือปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย...
อย. เตือนผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่มีกลิ่นหอมยังมีอันตราย          อย. แจ...
อย.แนะแนวทางผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการกำจัดปลวกและแมลงพร้อมคุมเข้ม!ผู้ประกอบการ อย.เต...
กฎหมายอาหารและยาเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสินค้าในชีวิตประจำวัน ได้แก่ อาหาร ยา เสร...
ทำไมต้องขอ อย. ในชีวิตปัจจุบันของเรา เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหา...
Law service for you in thailand - legal - service - consultant - consultants - legal service - legal services - legal services and consultants - litigation - dispute resolution - litigation and dispute resolution - additional - additional services - acco...
ประวัติที่ปรึกษาภาษีอากร การประกอบธุรกิจในปัจุจบัน โดยส่วนใหญ่เมื่อบริษัทดำเนินกิจการไ...
    ทางสำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความในคดีประเภทต่างๆ ให้แก่ท่าน  ได้แก่ทนายความในคด...
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม              http:...
สาระสำคัีญของคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ คดีล้มละลายมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติรับ...
ทางสำนักงานมีบุคคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและธรุกิจพร้อมที่จะให้คำปรึกษ...
สาระสำคัญของนิติกรรม   1. นิติกรรม มีกฎหมายรับรองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ...
งานที่ปรึกษากฎหมายด้านนี้เราพร้อมบริการท่านด้วยหัวใจ ดังต่อไปนี้ - ร่างสัญญาเช่า - ร่างสั...
 อยู่ระหว่างการปรับปรุง       ***** บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด บริการด้านกฎหมายค...
 อยู่ระหว่างปรับปรุง     ***** บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด บริการด้านกฎหมายครบวง...
งานที่ปรึกษากฎหมายด้านนี้เราพร้อมบริการท่านด้วยหัวใจ ดังต่อไปนี้ - รับปรึกษา ดำเนินการเก...
งานที่ปรึกษากฎหมายด้านนี้เราพร้อมบริการท่านด้วยหัวใจ ดังต่อไปนี้ - รับให้คำปรึกษาเกี่ยว...
งานที่ปรึกษากฎหมายด้านนี้เราพร้อมบริการท่านด้วยหัวใจ ดังต่อไปนี้ - เป็นที่ปรึกษากฎหมายใ...
งานที่ปรึกษากฎหมายด้านนี้เราพร้อมบริการท่านด้วยหัวใจ ดังต่อไปนี้ - ดำเนินการเจรจาปรึกษา...
สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 1. การสอบสวนคดีพิเศษนั้นมีกฎหมายบัญญัติรับรอ...
            ที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสระหว่าง ส. และจำเลยที่ 1 เมื่อ ส. ถึงแก่ความตายโดยมิไ...
             ศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ บ. ซึ่งเป็นมารดาของผู้ร้องและ...
            ถ. ทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทและทรัพย์สินอื่นทั้งหมดให้แก่ผู้ร้องตามพินั...
               ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “...พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ควา...
สาระสำคัญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีดังต่อไปนี้  1.  นิยามศัพท์ที่สำคัญ มีดั...
สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์  1. คำนิยามศัพท์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้ (ตามมาตรา 5)    ...
  สาระสำคัญของคดีร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก 1. เรื่องการร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดกนั้น มี...
 1. คำนิยามศัพท์ที่สำคัญ (ตามมาตรา 5)                 “ลูกจ้าง” หมายความว...
 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522   1. ศาลแรงงานม...
   โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 , 371 , 83 , 91 , 33 และริบมีดดาบของก...
 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542   1. นิยามศัพท์...
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  1. คำนิยามศัพท์ที่สำคัญ (ตามมาตรา 4 ) &...
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  1. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอ...
 สาระสำคัญของความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 1.  ความผิด...
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่  659/2532              โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมาย...
           โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตาม ป.อ. มาตรา 340, 340 ตรี , 371, 91, 83 พ.ร.บ. อาวุ...
                เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี มีอยู่หลายกรณีที่สำคัญๆ ได้แก่ การยกเว้นต...
                 71. เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  สำหรับการกู้ยืม...
                  93.   ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการขาย แลกเปลี่ยน ให้ โอนกร...
  - ส่วนคดีล้มละลาย         เป็นไปตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ยกเว้น หมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ย...
    ส่วนของคดีฟื้นฟูกิจการ                เป็นไปตาม  พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 หมวด 3/1 กระ...
24. ก่อนระยะเวลา 3 ปี ตามมาตรา ๘๑/๑ วรรคหนึ่ง จะสิ้นสุดลง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจยื่นคำข...
  40. บทบัญญัติในมาตรา 115 ไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันได้มาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนก...
สาระสำคัญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู...
 สาระสำคัญตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแ...
 สาระสำคัญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่...
 16. เจ้าหนี้ ลูกหนี้หรือผู้ทำแผนอาจขอแก้ไขแผน โดยยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ล่...
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่    2925/2554            จำเลยใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียหายที่บริเวณซี่...
บริการขอวีซ่า และเวิร์คเพอร์มิท (Visa and Work Permit) โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์บร...
 ทางสำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความในคดีประเภทต่างๆ ให้แก่ท่าน ได้แก่ทนายความในคดีที่ม...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต   1.สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงา...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต     3.สำนักงานเขตคลองสามวา สำน...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต 5. สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเ...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต     7. สำนักงานเขตสำนักงานเขตดอน...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต     9. สำนักงานเขตดุสิต หมายเลขโ...
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต     11.สำนักงานเขตทวีวัฒนา หมายเลขโ...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต    13. สำนักงานเขตธนบุรี สำนักง...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต     15.สำนักงานเขตบางกอกน้อย   ...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต    17.สำนักงานเขตบางขุนเทียน ส...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต     19. สำนักงานเขตบางคอแหลม สำ...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต     21. สำนักงานเขตบางซื่อ สำนั...
 23. สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตบางบอน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2450-3201-10 หมายเลขโทรสาร 0-2450-3294 หน...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต    25. สำนักงานเขตบางรัก สำนักง...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต    27. สำนักงานเขตปทุมวัน สำนัก...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต    29. สำนักงานเขตสำนักงานเขตป้อ...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต   31.สำนักงานเขตสำนักงานเขตพระนค...
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต   33. สำนักงานเขตสำนักงานเขตภาษีเจร...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต      35. สำนักงานเขตยานนาวา สำ...
    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร  50 เขต     37. สำนักงานเขตราษฎร์บู...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร  50 เขต      39. สำนักงานเขตสำนักงานเ...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต   41. สำนักงานเขตสำนักงานเขตวัฒน...
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร  50 เขต     43. สำนักงานเขตสาทร สำนัก...
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร  50 เขต     45. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หม...
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร  50 เขต     49. สำนักงานเขตหลักสี่ สำนัก...
  ประมวลรัษฎากร ลักษณะ 2 ภาษีอาการฝ่ายสรรพากร หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ส่วน 3 ...
  หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต   ***** บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกั...
ทนายคดียาบ้า  ย่อมแตกต่างจากทนายทั่วไป  เนื่องจากคดียาบ้า คดียาเสพติด ย่อมเป็นทนายที่...